[Mục lục] Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn (Hoàn).

Originally posted on Mây và em.:
Khiếu kiếm chỉ giang sơn (啸剑指江山) (ảnh chi mang tính chất minh họa) Tác giả: Tử Vũ Nguyệt Diên – 紫舞玥鸢 Thể loại: Cổ trang, cung đình, công xuyên không [Mây: phúc hắc, đại-đại-đại sắc lang, bị bệnh đau cột sống =))))))], đế vương thụ, cường – cường… …

Những câu văn yêu thích trong đam mỹ (1)

“Đường nhân duyên là do trời định, Lòng nếu không muốn chớ cưỡng cầu. Rau hạnh ngắn dài dưới xuân thủy, Ý trung nhân ở bên kia bờ. Kim thành sở trí kim thạch khai, Bồ tát giáng xuống một người dưng. Người dưng ban tặng xuân hoa thiếp, Chỉ vì chân tình có thể… Continue reading Những câu văn yêu thích trong đam mỹ (1)